O NÁS

 

V nasledujúcom článku si môžete ozrejmiť význam,procesy a fungovanie baktérii do žúmp a septikov, ktoré Vám v našom E-shope prinášame vo výhodných cenových reláciach.

Ako fungujú baktérie a enzýmy a aká je vlastne ich úloha a funkcia? Baktérie, ktoré sú vo výrobkoch, sú liofylizované / sušené / a po pridaní do mokrého prostredia ožívajú a za pomoci pridaných živín sa začnú veľmi intenzívne rozmnožovať. Po pol hodine je možné zaliať všetky výlevky vrátane WC. Túto operáciu je veľmi vhodné vykonať na noc. Tým sa baktérie dostanú do pre nich živného prostredia a začnú sa veľmi intenzívne množiť a produkovať enzýmy, ktoré sú potrebné k rozkladu / degradácii / organickej hmoty. Skladba baktérií je volená tak, aby dochádzalo k rozkladu - hydrolýze mäsových zvyškov-proteáze, cukrov a škrobov - amyejza, tukov - lipázu a celulózy / papier a rastlinné bunky / - celuláze. Týmto rozkladom dochádza ku skvapalňovaniu tuhé fázy v odpadových nádržiach - septiku, žumpe a pod, kde sa netvoria tuhé inkrusty na hladine, dochádza k vyčisteniu potrubných systémov a zníženiu zápachu, pretože nedochádza k hnilobným procesom. Pre prvé nasadenie postačí dávka 50g na 5m3. Po cca troch týždňoch sa dodávkuje 25g rovnakým spôsobom. U suchých WC je postup podobný. Po určitej dobe dôjde k degradácii tuhej fázy na kvapalnú. Po naplnení nádrže je možné už nezapáchajúci odpadovú vodu vyčerpať na kompost alebo do porastov. Čerpáme vždy iba spodnú 2/3 objemu, jednu hornú tretinu ponecháme v nádrži, pretože v nej je najväčšie množstvo baktérií.

Tento systém degradácie je veľmi výhodný pre rodinné domčeky, chaty a chalupy, lebo takto znehodnotené biomasa je vhodná na kompostovanie a jej redukciou sa znižujú podstatne náklady na odvoz fekálií. Ak ešte použijeme na likvidáciu zelenej hmoty, napr pokosenej trávy, výrobok Culturpur, získavame počas roka veľmi kvalitný kompost, ktorým zlepšujeme trvalo pôdne podmienky okolo nehnuteľností. Enzymobakteriální kultúry sú technológiou, ktorá nám umožňuje sa ekologicky zbavovať nadbytočného biologicky odbúrateľného odpadu vo vlastný prospech. S takto ošetreným odpadovým systémom, môžeme bez obáv očakávať príchod tých najteplejších dní, kedy nás nebude obťažovať zapáchajúci septik napr pri grilovaní. Enzymobakteriálne kultúry sú technológiou, ktorá nám umožňuje sa ekologicky zbavovať nadbytočného biologicky odbúrateľného odpadu vo vlastný prospech.

 

AUTOR: Ing. Ladislav Holeček